Kráľovský bonus

Bramac Platinum kráľovná
 

KRÁĽOVSKÝ BONUS

Získajte strechu s Kráľovským bonusom až do 1000 eur

*Štatút predajnej akcie Bramac Kráľovský bonus

Detailné pravidlá získania Kráľovského bonusu nájdete v štatúte nižšie

 Statut-predajnej-akcie-Bramac-Kralovskybonus-2018.pdf (veľkosť 3MB)Kráľovský bonus – Registračný formulár

Súhlasím so štatútom akcie a so spracovaním mojich osobných údajov (meno a priezvisko, e-mail, telefón, PSČ) do databázy spoločnosti BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.. Uvedené údaje podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a budú využité spoločnosťou BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., prípadne jej spolupracujúcich obchodných partnerov za účelom poskytnutia poradenstva a predajných služieb k produktom Bramac / Braas.